Authors of the  course: E. Abasheva, L. Kuzmenko, V. Kazanovskaja, J. Stukalina
Šā kursa ietvaros studenti iegūs pamatzināšanas Prolog programmēšanas valodā.
Īpaša uzmanība tiek pievērsta deklaratīvās programmēšanas aspektam kā arī
rekursīvo definīciju un rekursīvo datu struktūru izmantošanai.

Это шаблон вопросника для оценивания преподавателя студентами.